Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

congtythanhthanh.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH thương mại Thanh Thành

MST/ĐKKD/QĐTL:

0304100253

Trụ sở Doanh nghiệp:

51/15 Cao Thắng, P. 3, Q. 3, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0908217145