Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

danawatch.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đồng Hồ Đà Nẵng

MST/ĐKKD/QĐTL:

0401819910

Trụ sở Doanh nghiệp:

322 Trưng Nữ Vương, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Tỉnh/Thành phố:

Đà Nẵng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0978055818