Yêu cầu rà soát, gỡ bỏ sản phẩm đồ chơi, ấn phẩm vi phạm.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) nhận được phản ánh của Báo Thanh niên về việc một số website TMĐT bán sản phẩm đồ chơi trẻ em là bản đồ cắm cờ thế giới trong đó sử dụng bản đồ “đường lưỡi bò” trên Biển Đông.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) nhận được phản ánh của Báo Thanh niên về việc một số website TMĐT bán sản phẩm đồ chơi trẻ em là bản đồ cắm cờ thế giới trong đó sử dụng bản đồ “đường lưỡi bò” trên Biển Đông.

Liên quan vấn đề này, Cục TMĐT và KTS đề nghị thương nhân, tổ chức sở hữu website và ứng dụng TMĐT:

1. Kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ khỏi website và ứng dụng TMĐT các sản phẩm đồ chơi, ấn phẩm có sử dụng bản đồ như phản ánh (nếu có). 

2. Đối với các sàn giao dịch TMĐT, triển khai các biện pháp kỹ thuật/bộ lọc, nhân sự kiểm duyệt... nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm vi phạm như phản ánh và các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật khác (nếu có) trên website và ứng dụng TMĐT theo quy định. 

3. Báo cáo các nội dung nêu trên bằng văn bản và gửi về Cục TMĐT và KTS  - Bộ Công Thương, địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Cục TMĐT và KTS thông báo để các thương nhân, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.