Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

chuansamkorea.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Global Hantech

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315328274

Trụ sở Doanh nghiệp:

90A,Phan Huy Thực, Phường Tân Kiểng, Quận 07,Thành Phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0937653765