Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nhasachphuongnam.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0301860552

Trụ sở Doanh nghiệp:

940 đường 3/2, phường 15, quận 11

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0838663447