Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

freedata.vn

Tên miền phụ:

game.freedata.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone

MST/ĐKKD/QĐTL:

0311719703

Trụ sở Doanh nghiệp:

MM18, đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0936068666

Website chưa được phê duyệt