Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

acrvietnam.com

Tên miền phụ:

www.acrvietnam.com.vn, www. acrvietnam.vn, www.acr-vietnam.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại AC&R Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314184950

Trụ sở Doanh nghiệp:

51 Trần Phú, Ph. 4, Q. 5, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02838352741