Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

maynuocnong.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đoàn Vi Nguyên

MST/ĐKKD/QĐTL:

0310743936

Trụ sở Doanh nghiệp:

419 Lê Quang Sung, Phường 9, Quận 6

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0862988063