Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

daiducmanh.com

Tên miền phụ:

www.daiducmanh.com.vn, www.daiducmanh.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đại Đức Mạnh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0311172876

Trụ sở Doanh nghiệp:

45/14 Ông Ích Khiêm, P. 10, Q. 11, TP. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0835086668