Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vanphongphamhn.com

Tên miền phụ:

vanphongphamhanoi.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Thịnh Long

MST/ĐKKD/QĐTL:

0101410267

Trụ sở Doanh nghiệp:

Tổ 1 Yên Tân, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

36280754