Mời tham dự Hội thảo khai trương "Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong TMĐT"

Thực hiện Quyết định 3304/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong TMĐT giai đoạn 2018 – 2020, nhằm góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và để phát huy những kết quả đã đạt được của Lễ ký cam kết lần 1, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tổ chức Hội thảo Khai trương “Hệ thống quản lý và giải quyết khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử” và Lễ ký cam kết “Nói không với hàng giả trong thương mại điện tử” lần 2, cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định 3304/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong TMĐT giai đoạn 2018 – 2020, nhằm góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và để phát huy những kết quả đã đạt được của Lễ ký cam kết lần 1, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tổ chức Hội thảo Khai trương “Hệ thống quản lý và giải quyết khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử” và Lễ ký cam kết “Nói không với hàng giả trong thương mại điện tử” lần 2, cụ thể như sau:

            - Chủ đề hội thảo: Lễ khai trương “Hệ thống quản lý và giải quyết khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử” và Lễ ký cam kết “Nói không với hàng giả trong thương mại điện tử” lần 2.

            - Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 12 năm 2019.

            - Địa điểm: Hội trường tầng 2, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          - Thành phần: Lãnh đạo Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các Sở Công Thương địa phương, các Hiệp hội, đại diện các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông.

            Cục TMĐT và KTS kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự Hội thảo và Lễ ký cam kết.

            Xin vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 17 tháng 12 năm 2019 theo địa chỉ: Chị Vũ Quỳnh Trang, Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục TMĐT và KTS – Bộ Công Thương; Điện thoại: 024.22205512; Email: trangvq@moit.gov.vn. 


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

KHAI TRƯƠNG “HỆ THỐNG QUẢN LÝVÀ GIẢI QUYẾT PHẢN ÁNH, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆNTỬ”

VÀ LỄ KÝ CAM KẾT “NÓI KHÔNG VỚIHÀNG GIẢ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”

Thời gian: Ngày 18 tháng 12năm 2019.

Địa điểm: 23 Ngô Quyền, HoànKiếm, Hà Nội.

Thời gian

Nội dung

08:00 – 08:30

Đăng ký đại biểu

08:30 – 08:45

Phát biểu khai mạc

  • TS. Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

08:45 – 09:05

Công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong TMĐT

  • Đại diện Ban chỉ đạo 389
  • Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường

09:05 – 09:15

Báo cáo về tình hình triển khai Lễ ký cam kết lần thứ nhất và định hướng một số hoạt động trong thời gian tới

  • Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

09:15 – 09:30

LỄ KHAI TRƯƠNG “HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT PHẢN ÁNH, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”


09:30 – 09:50

Phát động Chương trình “Nói không với hàng giả trong thương mại điện tử”

  • Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phát động Chương trình
  • Đại diện các doanh nghiệp TMĐT tham gia ký cam kết

09:50 – 10:00

Hàng giả và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử

  • Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

10:00 – 10:30

Giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp chống hàng giả với các hãng và nhãn hàng

  • Đại diện các nhãn hàng như Nike, Casio, Nestlé, v.v…

10:30  

Phát biểu kết luận

  • TS. Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương