Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

colostrum.animus.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Animus Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312193727

Trụ sở Doanh nghiệp:

19 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0873050066