Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm những gì?


Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được quy định tại bao gồm :

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Tải về tại đây)

2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhgiấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

3. Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP (Tải về tại đây)

4. Tài liệu hướng dẫn xây dựng Đề án cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP (Tải về tại đây)

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).