Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

truongfoods.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường Foods

MST/ĐKKD/QĐTL:

2600940672

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khu Ba Mỏ, TT. Thanh Sơn, H. Thanh Sơn, Phú Thọ

Tỉnh/Thành phố:

Phú Thọ

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0979874624