Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

dongasafety.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại thiết bị Bảo Hộ Lao Động Đông Á

MST/ĐKKD/QĐTL:

0304826599

Trụ sở Doanh nghiệp:

66 Lê Tuấn Mậu, P. 13, Q. 6, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0983088438