Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vietnamrobotics.vn

Tên miền phụ:

vietnamrobotics.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Robotics Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0108010187

Trụ sở Doanh nghiệp:

Căn hộ số 06-TTQĐ X143-BTL Công Binh, X. Trung Giã, H. Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0938336633