Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tatashop.vn

Cá nhân:

Lê Đặng Thu Thảo

Mã số thuế:

8102727127

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0989037066