Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

dlchem.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại Hóa chất Thiết bị Đoàn Lê

MST/ĐKKD/QĐTL:

0302955768

Trụ sở Doanh nghiệp:

168/3/7 Lê Thị Bạch Cát, P. 11, Q. 11, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02839650424