Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

Vievie

Loại hình cung cấp dịch vụ:

Sàn giao dịch TMĐT
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Vievie Healthcare

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314489494

Trụ sở Doanh nghiệp:

109 Xuân Hồng P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0899336115