Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giaybaohosami.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Bảo Hộ Lao Động Lasa

MST/ĐKKD/QĐTL:

3001676445

Trụ sở Doanh nghiệp:

TDP Quyền Thượng, P. Kỳ Trinh, Thị Xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Tỉnh/Thành phố:

Hà Tĩnh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02393900268