Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

coaaquaticsstore.com

Tên Doanh nghiệp:

Cửa hàng Thủy sinh Coa.Aquatic.Store

MST/ĐKKD/QĐTL:

8724779071-001

Trụ sở Doanh nghiệp:

255/8 Đông Tác, khu phố Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp, Tp. Dĩ An, Bình Dương

Tỉnh/Thành phố:

Bình Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0987000375