Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

danangmobile.com

Tên Doanh nghiệp:

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mẫn

MST/ĐKKD/QĐTL:

32B8017414

Trụ sở Doanh nghiệp:

10 Văn Cao, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khuê, Tp. Đà Nẵng

Tỉnh/Thành phố:

Đà Nẵng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0905113922