Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

seafucoidan.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần thương mại giao nhận Ba Sáu Năm

MST/ĐKKD/QĐTL:

0304397646

Trụ sở Doanh nghiệp:

13 Nguyễn Quang Bích , P.13,Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0985277777