Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

gardenmountain.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty CP Viên Sơn

MST/ĐKKD/QĐTL:

5800502914

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn An Tĩnh, X. Liên Hiệp, H. Đức Trọng, Lâm Đồng

Tỉnh/Thành phố:

Lâm Đồng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02633664229
Website không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 85/2021/NĐ-CP