Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

huenghia.com

Tên miền phụ:

huenghiaangiang.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Huệ Nghĩa

MST/ĐKKD/QĐTL:

1600609444

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 9, Ấp Bình Thành, X. Bình Mỹ, H. Châu Phú, An Giang

Tỉnh/Thành phố:

An Giang

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02963889079