Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

safelink.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Liên Kết An Toàn

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314365795

Trụ sở Doanh nghiệp:

9/11 Nguyễn Thị Huỳnh, P. 8, Qu. Phú Nhuận, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0938453396