Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

codienyenhung.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Cơ Điện Yên Hưng

MST/ĐKKD/QĐTL:

5700500423

Trụ sở Doanh nghiệp:

Km7, P. Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Tỉnh/Thành phố:

Quảng Ninh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0333873566