Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

kymdan.com

Tên miền phụ:

www.kymdan.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty CP Cao Su Sài Gòn - KYMDAN

MST/ĐKKD/QĐTL:

0301666989

Trụ sở Doanh nghiệp:

28 Bình Thới Q11

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0838619999