Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

factoryoutlet.asia

Tên Doanh nghiệp:

F-A-C-T-O-R-Y-O-U-T-L-E-T

MST/ĐKKD/QĐTL:

41P8020552

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 52 Hoa Hồng, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0768999978