Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

xenangtuson.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại và vận tải Tú Sơn

MST/ĐKKD/QĐTL:

0106810734

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn Hải Bối, X. Hải Bối, H. Đông Anh, Tp. Hà Nội.

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0982432893