Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vitinhkhanhlinh.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Công nghệ Khánh Linh

MST/ĐKKD/QĐTL:

2100623185

Trụ sở Doanh nghiệp:

39 Đường Dương Quang Đông, khóm 4, P. 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh.

Tỉnh/Thành phố:

Trà Vinh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02946515888