Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

bebubam.vn

Cá nhân:

NGUYỄN BÁ CHÍ

Mã số thuế:

1701300589

Tỉnh/Thành phố:

Hải Phòng

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0988775998