Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

enviecasa.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Dong Hwa

MST/ĐKKD/QĐTL:

3700685844

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khu phố Khánh Tân, P. Khánh Bình, Tx. Tân Uyên, Bình Dương

Tỉnh/Thành phố:

Bình Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02822537770