Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

anhduongmobile.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH di động Ánh Dương

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313472441

Trụ sở Doanh nghiệp:

971 đường Nguyễn Duy, P. 12, Q. 8, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02838594179