Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

thienduongquatang.com

Tên miền phụ:

thienduongquatang.vn, thienduongquatang.net, padogi.com, padogi.net

Tên Doanh nghiệp:

Nguyễn Thị Huệ Lan

MST/ĐKKD/QĐTL:

0301038173

Trụ sở Doanh nghiệp:

852 Hậu Giang P. 12 Q. 6 Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0834818283