Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

"Ứng dụng Medigo - Đặt Thuốc Có Ngay" và "Ứng dụng dành cho nhà thuốc"

Loại hình cung cấp dịch vụ:

Sàn giao dịch TMĐT
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải