Quy trình bổ sung hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?


Bước 1: Đăng nhập hệ thống

 - Xem thêm tại mục "Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng".

 Bước 2: Lựa chọn bộ hồ sơ cần bổ sung 

Tại menu bên trái, chọn mục “Tất cả hồ sơ đăng ký website” một bảng danh sách các website hiện ra để thương nhân, tổ chức lựa chọn.


 

  • Thương nhân, tổ chức, lựa chọn nhữngwebsite có trạng thái “ Website  cần bổ sung thông tin”, click “Xem” để vào bộ hồ sơ đó

Bước 3: Bổ sung thông tin theo yêu cầu

  • Chú ý: Các yêu cầu bổ sung từ Cổng thông tin Online.gov.vn
    • Nếu yêu cầu bổ sung trên TRANG CHỦ Website của Quý vị thì Quý vị phải tiến hành bổ sung sửa đổi trên chính website của Quý vị không phải bổ sung vào hồ sơ.
    • Nếu yêu cầu bổ sung nội dung hồ sơ như các thông tin về: Giấy phép kinh doanh, Đề án, Quy chế, địa chỉ, điện thoại, người đại diện... thì Quý vị đăng nhập vào www.online.gov.vn và tiến hành Sửa hồ sơ. Quý vị thực hiện như sau:
  • Chọn “Sửa” để tiến hành bổ sung thông tin 
  • Sau khi click “Sửa” thì giao diện sẽ quay lại như Bước 3 của Quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT. 


Bước 4: Gửi hồ sơ

-    Sau khi Quý vị đã bổ sung, chỉnh sửa các nội dung được yêu cầu (Ví dụ: Bổ sung Giấy phép Kinh doanh/Đề án, Quy chế...vào mục file đính kèm, bổ sung các nội dung trên TRANG CHỦ website của Quý vị...), Quý vị cần "GỬI HỒ SƠ" để Bộ Công Thương xét duyệt. Quý vị thực hiện như sau: Chọn mục Sửa hồ sơ => Bấm “Gửi hồ sơ”