Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

2banh4banh.com

Tên miền phụ:

www.2banh4banh.vn, www.haibanhbonbanh.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Nguyên Phúc Khang

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313394063

Trụ sở Doanh nghiệp:

275 đường Hàn Hải Nguyên, P. 2, Q. 11, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02862888777