Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

trungcutbasotam.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH MTV Ba Số Tám

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315805103

Trụ sở Doanh nghiệp:

167/16 Phú Định, P. 16, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02822508763
Website không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 85/2021/NĐ-CP