Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

binhvinh.com

Tên miền phụ:

binhvinh.vn, binhvinh.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công Ty Cổ Phần Bình Vinh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0400228344

Trụ sở Doanh nghiệp:

01 Đào Sư Tích

Tỉnh/Thành phố:

Đà Nẵng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

05113730730

Website chưa được phê duyệt