Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

calmseashotel.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Chi nhánh công ty TNHH Văn Sỹ tại Khánh Hòa

MST/ĐKKD/QĐTL:

6000409883-003

Trụ sở Doanh nghiệp:

Lô 2+3+4, Đường Phạm Văn Đồng, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Tỉnh/Thành phố:

Khánh Hòa

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02583543888