Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

dtec-automation.vn

Tên miền phụ:

dtec-automation.com; dtec.com.vn; dtec.vn; danhtri.vn; eautomation.vn; eautomation.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Kỹ thuật Danh Trí

MST/ĐKKD/QĐTL:

0303710256

Trụ sở Doanh nghiệp:

107 Nguyễn Tiểu La, P. 5, Q. 10, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02839571956