Tập huấn về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 25/8, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị - tập huấn chuyên sâu về thương mại điện tử cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự Hội nghị - tập huấn, có hơn 100 học viên thuộc thanh tra các cấp, lực lượng quản lý thị trường, cơ quan thuế và công an trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã trình bày và trao đổi về pháp luật về TMĐT. Trong đó tập trung phân tích mô hình hoạt động thương mại điện tử quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 47/2014/TT-BCT; cập nhật điểm mới của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP và các khái niệm cơ bản; Phân tích mô hình hoạt động thương mại điện tử quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 47/2014/TT-BCT; Tình hình thực thi, kiểm tra, xử lý vi phạm và các chế tài quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP và Nghị định 17/2022/NĐ-CP; Quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm trong và tình hình thực thi pháp luật trong thương mại điện tử….Đặc biệt, nội dung của các lớp tập huấn cũng tập trung giúp các học viên hiểu rõ tình hình thực thi pháp luật của các doanh nghiệp, các bước tiến hành lập và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Qua đó, giúp các học viên hiểu và nắm rõ kiến thức pháp luật về thương mại điện tử cũng như nâng cao kiến thức về tình hình thương mại điện tử trong hoạt động thực tiễn của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, cập nhật kiến thức và hiểu rõ tình hình thực thi pháp luật của các doanh nghiệp, các vướng mắc thường gặp trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, các bài học kinh nghiệm, các bước tiến hành lập và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Các buổi tập huấn đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nghiêm túc, nhiệt tình của các học viên thông qua việc góp ý, trao đổi thông tin và kinh nghiệm để góp phần đẩy mạnh hoạt động TMĐT trên địa bàn của tỉnh./.