Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 Class for me Công ty cổ phần Authentic Education Hub Xem Chi tiết
2 VARs Connect Công ty Cổ phần Công nghệ VARS Việt Nam Xem Chi tiết
3 YteBox Công ty Cổ phần Mạng y tế cộng đồng Xem Chi tiết
4 CUDIDI Công Ty CP DVKT C&U Việt Nam Xem Chi tiết
5 ECO Người Tiêu Dùng Công ty Cổ phần Công nghệ FINVIET Xem Chi tiết
6 Meca Việt Nam Công ty Cổ phần Z Solution Xem Chi tiết
7 Redbus - Bus Ticket Booking App Công ty TNHH RedBus Việt Nam Xem Chi tiết
8 Medda Công ty Cổ phần Công nghệ Medda Xem Chi tiết
9 thuocsi.vn Công ty TNHH Buymed Xem Chi tiết
10 thuocsi.vn Công ty TNHH Buymed Xem Chi tiết