Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

duongmobile.vn

Tên Doanh nghiệp:

Hộ Kinh Doanh Duongmobile

MST/ĐKKD/QĐTL:

8074873099-001

Trụ sở Doanh nghiệp:

214 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0822996879