Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giaykaka.vn

Cá nhân:

Trần Đức Cảnh

Mã số thuế:

0106274240

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0936838345