Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vuaphukienso.com

Tên miền phụ:

vuaphukienso.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Nguyễn Tuấn Hưng

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313216342

Trụ sở Doanh nghiệp:

27B Nguyễn Thượng Mẫn - TP. Hải Dương

Tỉnh/Thành phố:

Hải Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0968571991