Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

cello.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Cello

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314143778

Trụ sở Doanh nghiệp:

13 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0888054168