Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giaybaoholaodong.com

Tên miền phụ:

BAOHOLAODONGVN.NET, BONRUAMATKHANCAP.COM, THIETBIRUAMATKHANCAP.COM, DUNGCURUAMATKHANCAP.COM, HOCANTOANLAODONG.COM, GANGTAYBAOHO.COM, HONGKHAINGUYEN.COM, VAIVUN.COM, AOBAOHO.COM, GIAYANTOAN.COM, GANGTAYLEN.NET

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Hồng Khải Nguyễn

MST/ĐKKD/QĐTL:

3701972760

Trụ sở Doanh nghiệp:

195 Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi

Tỉnh/Thành phố:

Bình Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

06503636936