Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

leminh.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Le Minh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314980487

Trụ sở Doanh nghiệp:

59 đường Quân Sự, P. 11, Q. 11,Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0918587339